Monday, March 27, 2017

 

  ç ı ğ ö ş ü  


Türkçe Türkçe
1.  (ahlakça) doğru: do what's right! doğru olanı yap!
2.  derleyip toplamak
3.  dik (açı)
4.  dik konuma getirmek
5.  en uygun
6.  haklı
7.  yasal (mirasçı)
8.  itibarını iade etmek
9.  sağ taraf
10.  gerçek
11.  çeki düzen vermek
12.  doğrultmak
13.  doğru olma
14.  yanlış olmama
15.  yanlış olmayan
16.  çok
17.  büsbütün
18.  doğruca
19.  doğrulmak
20.  dosdoğru
21.  gayet
22.  hakikat
23.  haklı çıkarmak
24.  istihkak
25.  uygun
26.  yolunda
27.  ahlakça doğru
28.  hemen
29.  haklı olmak
30.  elverişli
31.  düzgün
32.  düzenli
33.  düzen
34.  düzelmek
35.  dürüstlük
36.  doğruluk
37.  doğrudan doğruya
38.  doğru olarak
39.  dik açılı
40.  hukuk
41.  isabetli
42.  iyi
43.  pek
44.  rast
45.  sağa
46.  sağa doğru
47.  sağda
48.  sağdan
49.  sağlam
50.  sağlıklı
51.  tam
52.  tam olarak
53.  tamam
54.  tamamen
55.  tamamıyla
56.  telafi etmek
57.  dik
58.  doğru
59.  düzeltmek
60.  dürüst
61.  düz
62.  gerçeğe uygun
63.  gereken
64.  hak
65.  yetki
Hepsini Göster
İngilizce İngilizce
1.  conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism. privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness. restore to good condition; set in an upright position; correct, make right. pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight. adcorrectly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite. rightright (rīt), a. [oe. right, riht, as. riht; akin to d. regt, os. & ohg. reht, g. recht, dan. ret, sw. r?tt, icel. rãƒâ«ttr, goth. ra?hts, l. rectus, p. p. of regere to guide, rule; cf. skr. &rsdot;ju straight, right. ?115. cf. adroit,alert, correct, dress, regular, rector, recto, rectum, regent, region, realm, rich, royal, rule.]
2.  sad

Yorum ekle



Güvenlik kodu Solda gördüğünüz güvenlik kodunu girin
Yenile