Friday, October 24, 2014

 

  ç ı ğ ö ş ü  


Türkçe Türkçe
1.  bir nebze
2.  azıcık
3.  bir parça
İngilizce İngilizce
1.  a small amount
2.  a few
3.  a jot
4.  a drop
5.  a droplet
6.  a tad

Yorum ekleGüvenlik kodu Solda gördüğünüz güvenlik kodunu girin
Yenile

İngilizce İngilizce Benzer Kelimeler
a - 10
a - 4
a - 6
a - 7
a $100 bill
a 1
a a
a b c
a b c book
a babe in arms
a babe in the woods
a baby
a backsword
a bad egg
a bad hat
a bad lot
a bad mark
a bad sailor
a bad taste in my mouth
a bad time
Başkaları ne arıyor? Başkaları ne arıyor?
kiriåŸin kemikleåŸmesi
a little bit
slop seller
laiklik yanl
sal dorse
prim ã£æ’ã¢â¥ã£â€¦ã¢â¸artã£â€žã¢â±
berraklaã£æ
birikmiã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¦ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¢â€žâ¢ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â€šâ¬ã¥â¡ã£â¢ã¢â¬ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â£ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â‚¬å¡ã¢â¬ã£â¢ã¢â¦ã£â£ã¢â£ã£â¢ã¢â¢ã£â£ã¢â¢ã£â¢ã¢â¸ halde
http
dereceli silindir nedir
birinin aã£æ’ã¢â‚¬å¾ã£â€¦ã¢â¸zã£æ’ã¢â‚¬å¾ã£â€šã¢â±ndan kamak
icmc
paylaãƒâ¥ã…â¸ã„â±mcã„â± mizaãƒâ£ã‚â§
get home
ã£â§alıã¥å¸a ã£â§alıã¥å¸a gidermek
different from örnekleri
leukocyte pozitif çıkması ne demektir
electricitiessee under electricity
lactoflavin
sãƒæ’ã‚â¼permenin kiãƒæ’ã‚â¥ãƒâ€¦ã‚â¸isel ãƒæ’ã‚â¶zellikleri